HOSArtboard 29.png
Foredrag "Superkreftene i et visuelt språk"

Foredrag "Superkreftene i et visuelt språk"

kr 3 000,00Price

Vi har allerede 400 naturlige tegn i oss og 90 % av kommunikasjonen vår, for oss alle er nonverbalt.  Hva skjer om vi lærer å utnytte det til dels ubevisste språket bedre?  Dine omgivelser respondere på ditt kroppsspråk, det samme med deg selv.  Ditt kroppsspråk forteller deg selv hvordan du har det.   Hvordan kan du "hacke" deg til bedre kontakt med deg selv og andre, via bevegelser?  

 

Workshopen er for de som ser på kommunikasjon som en kontinuerlig læringsprosess. På arbeidsplassen elller skolen. 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon!