Houseofsigns.org

Tegnspråk for alle

Kampanjepris

199 kr
Tegnspråk på 7 dager

Digitalt Inspirasjonskurs

Alltid hatt lyst til å lære tegnspråk?  Ikke kommet igang med det enda? Ta kurset og du kan introdusere deg selv på tegnspråk innen 7 dager.  

Kurs for familie og venner

Samtaler, interesser og dagliglivet

Tegnspråk kurs tilpasset deg og dine kjære. Vi treffer deg der dere er, hjemme eller via skype. Se opp for mestringsglede samtidig som dere sammen lærer tegnspråk. 

Kurs for skoler og barnehager

Trivsel, formidling, kommunikasjon

Kurs for lærere, assistenter og elever.  

Vi leker frem tegnspråket for å fremme inkludering og gi et felles språk. 

Hvis du er nysgjerrig, har spørsmål eller ønsker kontakt: 

Video

Vil du se flere videoer? Jeg vlogger på tegnspråk om stort og smått:

Filosofien bak
houseofsigns.org

Språk gir muligheter

Det snakkes masse om inkludering. Skal tegnspråklige barn virkelig kunne inkluderes må flere, ja alle som vil, lære seg tegnspråk. Søsken må gis tilgang til tegnspråkopplæring, i tillegg til venner og øvrig nettverk. Slik løfter vi språket og høyner statusen. Slik respekterer vi menneskene som bruker tegnspråk.