Home

- Kompetansehus for tegnspråk -

Vi skal bygge bro mellom den hørende og den døve verden

House of SignsTM formidler tegnspråkglede  og tilbyr kurs som er spesielt tilpasset til deg og din familie.

Er du interessert i å lære tegnspråk? Kjenner du noen som ønsker å lære tegnspråk?   

Eller kan du tegnspråk og ønsker å lære bort?

Copyright. All Rights Reserved House Of SignsTM